Constel·lacions familiars

Mirar la famíliamirar els vincles passats i presents
per millorar les relacions actuals i futures amb la família 
i també en tots els àmbits en els que vivim: la parella, l'amistat, la feina, els grups de treball,...

Reparentalitzar, retrobar la teva tribu, el teu origen, 
dóna sentit al moment actual 
i alleugera de pesos o llasts que no et corresponen 
i que moltes vegades, per fidelitat a la família continues arrossegant.

Treball basat en constel·lacions familiars, gestalt, regressions i respiracions profundes.

Psicoterapeuta: Laura Pont
Psicòloga i terapeuta Gestalt