SESSIONS DE:

Teràpia individual 


En la terapia individual s'aten a la persona en la seva globalitat, d'una manera holística. S'escolta el client en les seves inquietuts molèsties i diferents simptomes que li dificulten viure d'una manera tranquila, completa, feliç.
Per tractar...:
  • sentiments d'angoixa,
  • estres,
  • dificultats en la relació...
En la primera sessió s'enquadre la manera de treballar que consisteix en: sessions de 50-60 minuts setmanals, a poder ser al mateix dia a la mateixa hora, ja que la persona funciona d'una manera cíclica de tal manera que si sap que dins d'una setmana tornarà a poder dipositar les angoixes en el terapeuta pot anar sostenint el dia a dia amb més facilitat.
La terapìa Gestalt es basa en el treball de l'aqui i ara, és a dir, es parteix del símptoma actual (crisi d'angoixa, fòbies, insomni... ) per trobar-li alleugeriment així anar-lo disminuint. Quan la dificultat més emergent a mimvat, es pot mirar cap al rerefons, a les estructures inconsients, introjectes i a les resistències.
Basicament es treballa a partir de l'expressió verbal i segons el moment o la demanada s'utilitzen diferents tècniques basades en:
  • la Gestalt
  • la respiració,
  • la relaxació,
  • les visualitzacions i
  • les sensacions cinestèsiques.
 
Posteriorment d'aquest treball i si la persona ho desitja pot començar a fer procés de creixement personal.

Teràpia de parella 


La parella és una de les relacions on més clarament és projecten les pròpies pors, les pròpies zones desconegudes i sobretot les no acceptades. Això fa que es donin situacions d'incomoditat, tensió, baralla, incomprensió que tot hi l'amor dificulten la relació.
Les sessions hi participa la parella, tenen una durada de 60 minuts, quinzenals i breus en el temps. És treballa sobre el conflicte emergent de la parella, si sorgeixen temes personals que cal seguir treballant és continua en sesions individuals.
 

Teràpia familiar


Entenem la familia com un sistema, com un organisme de tal manera que quan un membre (pare, fill...) d'aquest organisme te una dificultat cal ajudar el membre i la família de la que forma part.
Són sessions on participa tota la família, tenen una durada de 90 minuts i la periodicitat acostuma a ser cada dues o tres setmanes per donar temps a elaborar allò que s'ha treballat durant la sessió.

Teràpia en grup                                                 


"La Terapia Gestalt és un permís per a ser creatiu, és un permís per jugar amb les nostres més belles possibilitats durant la pròpia vida".

Joseph Zinker